Εγγύηση

Τι εγγύηση δίνουμε στους ασθενείς μας.

Εμφυτεύματα– 10 χρόνια εγγύηση

  • Στη σπάνια πέριπτωση που σε ένα εμφυτεύμα αποτύχει η οστεονσώματωση τότε θα αφαιρεθεί και αν κριθεί απαραίτητο για τη μακροχρόνια επιτύχια της εργάσιας θα αντικαταστάθει χωρίς επιπλέον κόστος. Μετά το πέρας των 10 ετών η αντικάτασταση του εμφυτεύματος θα χρεωθεί.

Δόντια – 5 χρόνια εγγύηση

  • Οποιοδήποτε κατάγμα η αποτυχία της πορσέλανης η κάποιου προσθέτικου εξαρτήματος θα επιδιορθώθει η θα αντικαταστάθει χωρίς χρέωση. Είναι πολύ σημάντικο οι ασθένεις που είναι βρουξίστες η τρίζουν τα δόντια τους να φορούν τους νάρθηκες νυκτός η σύγκλεισης που θα τους δωθούν με τη παράδοση της τελικής προσθετικής εργασίας. Μετά τα 5 χρόνια τυχόν προσθέτικες διορθώσεις η αντικαταστάσεις θα χρεωθούν.

 Για να ισχύει η εγγύηση

  • Ο ασθένης θα πρέπει να προσέρχεται για τους τακτικούς ελέγχούς – ακτινόγραφιες και αποτρυγώσεις όπως του συστηθούν.
  • Ο ασθένης πρέπει να ακολούθει τις οδηγίες στοματικής υγιέινης. Αν ο ασθένης δεν βουρτσίζει σωστά τότε σαν αποτέλεσμα θα δημιουργηθεί φλεγμονή στους ιστούς και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της προσθέτικης εργασίας η και του εμφυτεύματος.
  • Αν συστήθει χρήση νάρθηκα νυκτός – βρυγμού θα πρέπει να χρησιμοποιείται.

Member of Member of Training Dedicate user Member of Member of
imgres iti msc2 imgres-3