Γενικά

Μετά απο 25 χρόνια και πλέον τεκμηριωμένων μελετών μπορούμε να πούμε οτι η εμφυτευματολογία πλέον είναι μια ειδικότητα η οποία δίνει απόλυτα ασφαλή-προβλεπόμενα και μακροχρόνια αποτελέσματα.

Η επιλογή του κατάλληλου Ιατρού-Κλινικής- και Τεχνικής-Υλικού, μπορούν να δώσουν λύσεις σε αρκετά προβλήματα η να αλλάξουν ριζικά τη ζωή του ασθενή.

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν την ιδανική στήριξη για την τοποθέτηση τεχνητών δοντιών, που έχουν την ίδια αίσθηση, μοιάζουν οπτικά και λειτουργούν όπως τα φυσικά δόντια. Με τα οδοντικά εμφυτεύματα, ο ασθενής που είχε χάσει ένα δόντι, επανακτά την ικανότητά του να τρώει, να νιώθει και να χαμογελά με αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας ότι τα δόντια του προσομοιάζουν με φυσικά. Επιπλέον, ο ασθενής που προχωρά στην αποκατάσταση με εμφύτευμα διατηρεί τη φυσική γραμμή του προσώπου του, η οποία απειλείται από τη σταδιακή φθορά του οστού, ως αποτέλεσμα του χαμένου δοντιού. Το «δέσιμο» μεταξύ του υπάρχοντος οστού και του τιτάνιου (υλικό από το οποίο κατασκευάζεται η πλειονότητα των εμφυτευμάτων) δημιουργεί ισχυρά θεμέλια για το τεχνητό δόντι.

Important implant tips

  • Η εξαγωγή του δοντιού να πραγματοποίειται απο τον χειρουργό που θα ολοκληρώσει μετέπειτα τη τοποθέτηση του εμφυτεύματος
  • Η τοποθέτηση της προσθέτικης εργασίας να γίνει απο τον Ιατρό που θα τοποθετήσει το Εμφύτευμα.
  • Η εργασία να πραγματοποίειτε σε οργανωμένο περιβάλλον με πρωτόκολλα ενημέρωσης και παρακολούθησης-συντήρησης
  • Η τεχνικές ανάπλασης να πραγματοποιούνται με υλικά αναγνωρισμένα και εφαρμογή της σωστής τεχνικής.

Χειρουργικοί χρόνοι.

Ανάλογα με το χρόνο τοποθέτησης του εμφυτεύματος μετά την απώλεια του δοντίου η δοντίων οι τεχνικές τροποποίουνται στις ανάγκες του ασθενή.

  • Καθυστερημένη Τοποθέτηση.(Αναμονή μετά την απώλεια)
  • Πρόωρη τοποθέτηση (Σύντομα μετά την απώλεια)
  • Άμεση Τοποθέτηση ( Στην ιδια συνεδρια με την απωλεια-εξαγωγη)

Τεχνικές αύξησης οστού

Στη χειρουργική εμφυτευματολογία είναι απαραίτητη σε μεγάλο βαθμό η θεραπεία -διαδικασία των οστικών αναπλασεων χρησημοποιώντας μοσχευμάτα για την αποκατάσταση-ανάπλαση της απώλειας οστού στη γνάθο. Αναλόγως τη περίπτωση χρησιμοποίειται το κατάλληλο υλικό.

Πρωτόκολλα

Το Ιατρείο χρησιμοποίει τις ακόλουθες τεχνικές.

Κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση

Η τεχνική της κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης χρησιμοποιείται ταυτόγχρονα με τη τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Εργαστηριακά τροποποιημένα οστικά μοσχεύματα βοειωδούς προέλευσης συμπληρώνουν την οστική βλάβη. Συγκεκεριμένες εταιρίες έχουν πιστοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια τα κλινικά τους αποτελέσματα. Είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος αυτή τη στιγμή στην χειρουργική εμφυτευματολογία.

Αυτομόσχευμα οστού

Το αυτογενές μόσχευμα-οστου προέρχεται από τον ίδιο ασθενή συνήθως από την περιοχή του στόματος. Ενδείκνυηται σε εκτεταμένες βλαβες. Η λήψη του πραγματοποιείται με μικρή χειρουργική επέμβαση με τοπική αναισθησία Η επιλογή του βοηθά στην ταχύτερη επούλωση και στην καλύτερη δυνατή συμβατότητα σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Η τεχνικη πραγματοποιείται μήνες πριν τη τοποθέτηση του εμφυτεύματος

Ανύψωση ιγμορείου

Σε ορισμένες περιπτώσεις τοποθέτησης εμφυτεύματος στην άνω γνάθο διαπιστώνεται ότι το οστό σε σχεση με τη κάτω κοιλότητα του ιγμορείου δεν έχει αρκετό υψος για να υποστηρίξει το εμφύτευμα. Τότε διενεργείται μία επέμβαση που αλλάζει ελαφρά τη μορφολογία του εδάφους του ιγμορείου και αυξάνει το ύψος του οστού, η λεγόμενη ανύψωση ιγμορείου .

Μόσχευμα μαλακού ιστού

Το μόσχευμα μαλακού ιστού είναι συνήθως απαραίτητο στην πρόσθια άνω περιοχή. Με την απώλεια οστού έχουμε και απώλεια μαλακού ιστού (ούλο). Για βιολογικούς και αισθητικούς λόγους η λήψη απο την υπερώα και προσθήκη στην περιοχή εδιαφέροντος θα βελτιώσει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα.


Member of Member of Training Dedicate user Member of Member of
imgres iti msc2 imgres-3