Οδοντιατρική χωρίς τρoχισμα

Οδοντιατρική χωρίς τρόχισμα είναι δυνατή στο Implant & Dental Office Psychikou.

Aquacut

Τεχνολογία ακριβείας μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε υψηλού επιπέδου με την ελάχιστη παρέμβαση οδοντιατρική θεραπεία. Η συγκεκριμένη τεχνική συνδυάζει μικρή ποσότητα σκόνης με υγρό, για την αφαίρεση της τερηδόνας γρήγορα χωρίς πόνο. Δεν χρησιμοποιείται τροχός καθόλου!!

Το Aquacut Quatro μπορεί να χρησιμοποιείται κυρίως για εμφράξεις σε φοβικούς ασθενείς. Επίσης μπορεί να αφαιρέσει χρωστικές σε πολύ πιο γρήγορο χρόνο σε σχέση με τις άλλες συσκευές αμμοβολής.


Member of Member of Training Dedicate user Member of Member of
imgres iti msc2 imgres-3