Περιστατικό 3

Πρόσθια αποκατάσταση επί εμφυτεύματος

Γέφυρα 2 τεμαχίων σε 1 εμφύτευμα
Member of Member of Training Dedicate user Member of Member of
imgres iti msc2 imgres-3